Welkom - Nieuws - Najaarsvergadering

Najaarsvergadering

De najaarsvergadering is verzet van dinsdag 5 november naar DONDERDAG 14 november.

Op DONDERDAG 14 november 2013 in het clubhuis aan de Tolweg te Heemskerk.
20.00uur ontvangst met twee consumptiebonnen
20.30uur aanvang vergadering.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen voorjaarsvergadering 2013.
5. Aanpassing Algemeen reglement.
6. Begroting 2014 .
7. W.V.T.T.K. waar onder
PRIJSUITREIKING DEKENS Clubkampioenen
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Aansluitend gaan we een paar proeven bekijken van de laatste onderlinge wedstrijd met commentaar van Leonie Buur.

Hans

Reacties zijn gesloten.