Welkom - Nieuws - Hervatten ponylessen en richtlijnen rijden bij de Commandeurs

Hervatten ponylessen en richtlijnen rijden bij de Commandeurs

Er is toestemming om de ponyles weer op te starten!

Zodra bekend is wanneer de paardenlessen weer mogen beginnen dan laten we dat zo snel mogelijk weten.

Om de les te kunnen volgen vragen we je te houden aan onderstaande richtlijnen;

Voorwaarden:

Specifiek voor de ponyles;
• Ouders mogen niet langs de bak staan kijken;
• Breng je kind tot de rijbaan en ga daarna terug naar de auto;
• Indien je onderhoudswerkzaamheden aan het terrein wil verrichten kan dit en hoeft je niet te wachten in de auto;
• Beperk het brengen/halen tot één ouder/verzorger;

Voor alle deelnemers van de les geldt;

• Parkeer de trailers minimaal 4 meter uit elkaar;
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag jouw kind weer sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• Hoest en nies in jouw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de vereniging vertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor jouw training thuis uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was jouw handen met water en zeep voor en na het bezoek;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Kom niet eerder dan nodig voor de aanvang van de les aan en ga direct na de les naar huis;
• Het clubgebouw is alleen toegankelijk voor toilet gebruik;
• Het aan en afmelden voor de les is zoals gebruikelijk

Voor de overige leden;

We merken dat het terrein nog steeds gebruikt wordt door leden en donateurs. Dit is toegestaan. Maar ook hiervoor moeten wij enkele regels opstellen, naast bovenstaande voorwaarden (indien van toepassing);

• Er mogen maximaal 4 combinaties tegelijkertijd per rijbaan aanwezig zijn;
• Je mag iemand meenemen om je te begeleiden tijdens het rijden;
• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten in het clubgebouw;

Coördinator
Voor eventuele vragen hebben wij een coördinator als aanspreekpunt aangesteld. Bij eventuele
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ingeborg van der Heijdt, ingeborgvdh@outlook.com of 0615333017.

Reacties zijn gesloten.