Welkom - Agenda

Agenda

Hier staat alle evenementen van Rijvereniging de Commandeurs.

ALV voorjaar

maandag - 04 apr 2022
20:00 - 22:00
Locatie: RV de Commandeurs, Heemskerk
Categorie: Vergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

RV De Commandeurs

Maandag 4 april 2021  

20.15uur 

20.30uur aanvang vergadering.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie.
 7. Vaststellen balans.
 8. Verkiezing nieuw kascommissielid.
 9. Aftredend en herkiesbaar : 

Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

 1. Verslag terreincommissie,
 2. Zomerprogramma
 3. W.V.T.T.K.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.

 


Lees meer >>>

Powered by Events Manager